Guía “As Paisaxes Fortificadas das Rías Altas”.

Fotografías para a guía “As Paisaxes Fortificadas das Rías Altas” na comarca de Ferrolterra, entre a Ría de Ares e Meirás.

Coordinación: César Abella Vázquez. Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. (www.triviumect.com).
Textos: Juan Ángel Anca Calvo. (www.alicerce.es).
Deseño e maquetación: César Candamo
ISBN / Depósito Legal: 978-84-608-5033-5 / C 2439-2015